Bilgi Bankası

Seyahat Sağlık Sigortası Nedir?

Seyahat Sağlık Sigortası Hakkında Bilgiler

Seyahat sağlık sigortası, bir çok ülke için vize başvurusunda zorunlu evraklar arasındadır.

Birçok ülke (Özellikle Schengen ülkeleri) minimum 30,000 € ya da 50,000 $ teminatlı seyahat sağlık sigortasını zorunlu tutmaktadırlar. Zorunlu tutmalarındaki en önemli sebep olası bir ciddi yaralanma veya ölüm durumunda ülkelerine gelen turistlerin sigortalanmış olmasını istemeleridir.

Seyahat sağlık sigortası, sadece vize zorunluluğu olması durumunda yurt dışındaki herhangi bir ülkeye seyahat etmek isteyen turistlerin yapmasının gerekli olduğu bir prosedürdür. Sigorta poliçe ücretleri aşağıda göreceğiniz gibi çok ucuzdur ancak olası bir sorunda 30,000€’ya kadar masraflarınızı karşılamanıza olanak sağlar. Sigorta yaptırmak aslında kendiniz için yapacağınız ciddi bir güvence ve ekonomidir.

Seyahat sağlık sigortası poliçesine ulaşmanız çok kolaydır. Bunun için mail adresimize TC kimlik numaranız – Gidiş ve dönüş tarihleriniz – Gideceğiniz ülke şeklinde bir mail atarak ya da bizi arayarak sadece birkaç dakika içerisinde sigorta poliçenizi tarafınıza göndereceğiz.

Örn: 12365478965 – 18.12.2019/25.19.2019 – Almanya

Bu bilgilere ek olarak doğum tarihinizi ve kayak yapma amacıyla seyahat edecekseniz bu durumu belirtmeniz gerekmektedir. Aşağıda da belirttiğimiz gibi yaşa bağlı olarak sigorta poliçelerinde ek ücretlendirme uygulanır.

Kayak yapma durumunuzu belirtmeniz durumunda aşağıda da belirtildiği gibi %25 ek ücretlendirme vardır ancak bu ek ücret kayak yaparken başınıza gelebilecek herhangi bir kaza durumunda da sigortadan faydalanmanıza olanak sağlayacaktır.

Merak ettiğiniz soruların yanıtına hızlı ulaşabilmek için aşağıdaki içindekiler tablosunu kullanabilirsiniz.

Seyahat Sağlık Sigortası Kapsamı Hakkında Bilgiler

Seyahat Sağlık Sigortası Kapsamı Hakkında Bilgiler

Seyahat sağlık sigortası kapsamı ve kapsam dışında kalan haller aşağıda paylaşılmıştır. Bu konu hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki bağlantıyı açınız.

Sigorta Kapsamı ve Kapsam Dışında Kalan Haller Hakkında Detaylı Bilgi için Buraya Tıklayınız

Bir yıl süresince bir seferde birbirini izleyen en fazla 60 gün olmak üzere toplamda en fazla 100 güne kadar seyahatler için geçerlidir.

SİGORTANIN KONUSU

İşbu Sigorta Sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sigortalılar ile Türkiye’de yerleşik yabancı uyruklu sigortalıların poliçede belirtilen ülkelere yaptıkları seyahatleri esnasında oluşan, Seyahat Sigortası kapsamındaki giderlerini, işbu “Özel Şartlar” ve “Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları” çerçevesinde, poliçede yazılı ödeme limiti ve oranları dahilinde temin eder ve kapsam dahilindeki organizasyon ve koordinasyonları yerine getirmeyi taahhüt eder. Bu poliçenin kapsamı, poliçenin satın alınmasına sebep olan seyahatin sona ermesi ve/veya Sigortalının ikamet adresine dönüş yapması (hangisi daha kısa ise) halinde geçerliliğini yitirecektir.

Sigorta teminatı, sadece poliçede belirtilen kişiler için geçerli olup, bunun dışındaki kişiler teminatlardan yararlanamaz. Sigortadan yararlanacak kişinin başvuru düzenlendiği sırada Türkiye’de bulunması gerekmektedir, aksi takdirde poliçe geçersiz olacaktır.

Tıbbi Tedavi Teminatı

Sigortalı’nın, sigorta kapsamında olmak şartı ile sigorta süresi içinde yurtdışı seyahati esnasında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, ayakta tedavi ve hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile, ilgili doktorun yazdığı ilaçların masraflarını limit dahilinde ödeyecektir. Sigorta süresince geçerli olan bu teminatın limiti €30.000 olup, her bir sağlık hasarında(akut diş hastalıkları ile ilgili giderler hariç) hasarın tamamı ödenecektir.

Tıbbi Nakil Teminatı

Sigorta kapsamında olmak şartı ile sigorta süresi içinde yurtdışı seyahati esnasında oluşan ani hastalığı veya yaralanması ve 24 saat içinde müdahale edilmezse sigortalının hayatını tehlikeye sokacak durumlarda, Sigortalıyı ambulans veya refakatçi doktor ve Asistan firmasının doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine naklini organize eder ve nakil için gerekli tüm giderleri limit dahilinde karşılamayı taahhüt eder. Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil, ancak, bulunulan tıbbi merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir.

Cenaze Nakli

Tabut masrafı, cenazenin taşınması için gerekli standart tabut ile sınırlıdır.

Tedavi Sonrası Daimi İkametgaha Geri Dönüşün Sağlanması

Yurt dışında seyahati esnasında ciddi hastalık veya ciddi yaralanma sonucu tıbbi bir merkezde yatarak operasyon gerektiren tedavisinin sona ermesini takiben taburcu olması durumunda Sigortalı’nın Türkiye’deki daimi ikametgahına naklini (kara/hava yolu ile) organize edecek ve tek yön ekonomi sınıf uçak biletini mevcut biletini de kullanarak karşılayacaktır.

TEMİNAT DIŞINDA KALAN HALLER

Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartlarında belirtilmiş olan teminat dışı kalan hallerden başka, aşağıda belirtilen durumlar iş bu Sigorta Sözleşmesi teminatlarının dışındadır.

 • Bu poliçe kapsamında talepte bulunan sigortalının hileli ve kasıtlı hareketleri.
 • Sel, seylap, deprem, volkanik patlamalar, heyelan fırtına, meteor düşmesi b. doğal afetler sonucu ortaya çıkan zararlar.
 • Harp veya harp niteliğindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma, terörist aktiviteler ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar.
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler.
 • Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj.
 • Silahlı kuvvetler veya güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekatı.
 • Tehlikede bulunan kişileri ve malları kurtarmak hali müstesna, Sigortalının kendisini bile bile ağır bir tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması.
 • Yolcu taşıma yetkisine sahip olmayan bir hava taşıtının ve helikopterlerin bir yolcu veya mürettebat sıfatıyla kullanılması, motorsiklet kullanımı.
 • Seyahat bitiminde ikametgah iline dönüşü takiben devam eden tedavi harcamaları.
 • Hiç tedavi edilmemiş olsa dahi, başvuru tarihinde varolan ve/veya sigorta başlangıç tarihi öncesine dayanan tüm hastalıklar, kronik zeminde gelişen akut hastalık hecmeleri ve komplikasyonlarına ait ortaya çıkan masraflar (hastalık sonucu ölüm ve bu nedenle cenazenin yurda geri gönderilmesi ve defin masrafları dahil).
 • Tanısı ileri yaşta konulsa dahi doğuştan gelen tüm hastalık ve sakatlıklar (doğumsal anomaliler, genetik bozukluklar), prematüriteye ait giderler (kuvöz bakımı ), motor ve mental gelişim bozukluğu (büyüme ve gelişme geriliği) ile ilgili rutin veya spesifik her türlü tetkik ve tedavi gideri (Örn: genetik testler, her tür karyotip araştırması, hemoglobin elektroforezi, fenilketonüri testleri, yendoğan tiroid testleri, kalça USG, inmemiş ve retraktil testis, polikistik böbrek, veziko üreteral reflü-VUR vb.).
 • Hamilelik ve komplikasyonları ile ilgili her türlü sağlık harcaması.
 • Kordon Kanı alımı, saklaması ve Kordon kanı bankasına ilişkin her tür gider.
 • Resmen ilan edilmiş bulunan salgın hastalıklar (kolera,sıtma ); AIDS ve AIDS’e bağlı hastalıklar ile ilgili olan her türlü test, tahlil masrafları ve gerekli tedaviler ile, HIV virüsünün neden olacağı tüm hastalıklar.
 • Özel hemşire giderleri
 • Koltuk değneği, tekerlekli sandalye, korseler, ortopedik ayakkabı, tabanlık, bot, terlik, buz kesesi, eskar simidi ve her türlü ortopedik destekleyici ile işitme cihazı giderleri ve her türlü yardımcı tıbbi alet ve malzeme (uyku apnesi cihazı ve kalibrasyonu, holter cihazı ), psikososyal nedenlerle kullanılan meme ve penil protez vb. giderleri.
 • Gözlük camı, çerçevesi, her türlü kontakt lens giderleri, lens solüsyonları.
 • Organ naklinde ve kan transfüzyonunda; organın, kan ürünlerinin ve vericinin masrafları, ve organ/dokuya ait transfer giderleri.
 • Telefon, televizyon, kafeterya, idari hizmet ve paramedikal servis ücretleri gibi tedavi için gerekli olmayan sair masraflar.
 • Sigortalının intihara teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalık, yaralanma veya ölüm halleri.
 • Her türlü ruh ve sinir hastalıkları ve geriatrik hastalıklar, psikosomatik hastalıklara ait muayene, tetkik, tedavi ve ilaç harcamaları ile psikolog ve danışmanlık hizmetleri harcamaları.
 • Cinsel fonksiyon bozuklukları ile ilgili tetkik ve tedaviler ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar.
 • Tüm alternatif tedaviler ve kozmetik amaçlı yapılan her türlü masraf (akupunktur, mesoterapi, magnetoterapi, nöral terapi, şiroprakti, anti aging, reiki, ayurveda).
 • Belli bir hastalığa bağlı olmayan inceleme ve tedaviler (tarama testleri, aşılama, kontrol testleri, viral markerlar, portör tetkikleri vb), check-up giderleri ve yıllık kontrol mamografileri, smear ve PSA testleri vb. rutin Anaflaksi durumu hariç alerjik hastalıklar ve bu hastalıklara yönelik tedaviler.
 • Kişinin akli dengesinin yerinde olduğu veya olmadığı zamanlarda kendisine vereceği zararlar, suç işleyerek kendisine vereceği zararlar, alkol zehirlenmesi, alkolizm ve alkol kullanımı sonucu doğan hastalıklar, yaralanmalar; eroin,morfin gibi uyuşturucu ve bağımlılık yapan maddeler kullanılması neticesinde olabilecek her türlü sağlık giderleri.
 • Sigortalının lisanslı sporcu olarak karşılaşmalara katılması ya da hazırlanması sırasında ortaya çıkan rahatsızlıkların tetkik, tedavi ve bakımı,
 • Profesyonel sporcuların meslek kazaları.
 • Yalnız, yapılan sporlarla ilgisi olmayan ani hastalık ve ilgili sporların dışında oluşan kazalar teminat altındadır, sürprim Lisanssız veya amatör olarak dahi yapılsa kayak, dağcılık, binicilik, rafting, tüplü/serbest dalış, yamaç paraşütü, döğüş sporları, araç yarış sporları v.s. gibi tüm tehlikeli spor dalları.
 • Diş rahatsızlıkları ile ilgili tüm tedavi giderleri.
 • Çocuk bakım ücretleri, çocuk mamaları, çocuk bezleri, biberon ve emzikler.
 • Vücudun günlük ihtiyacını sağlamak ve/veya genel sağlığı korumak ve desteklemek amacı ile kullanılan, ilaç niteliğinde olmayan destekleyici ürünler, bitkisel ilaçlar, gıda takviyeleri WHO onayı almamış tüm ilaç niteliğindeki maddeler.
 • Doktorlardan ve sağlık kurumlarından kaynaklanan hatalı tedavi ve ameliyat neticesi ortaya çıkan komplikasyonlar nedeniyle oluşan giderler, Sigortalılık öncesi dönemde uygulanan ameliyat ve tedavilerin nüks ve komplikasyonları.
 • Muntazam sefer yapan (IATA üyesi) bir havayolunda biletli yolcu olmanın dışında, herhangi bir şekilde uçmanın doğuracağı tıbbi problem, sakatlık ve bunların gerektirdiği tetkik ve tedaviler, ve diğer masraflar.
 • Estetik tedavileri, aşılanma.
 • Ambalajı yeterli olmayan, etiketi bulunmayan, kırılan veya bozulan ürünler içeren bagajlar, “Check-in” işlemi yapılmamış veya bagaj talep fişi düzenlenmemiş ve tarifeli uçuş yolculukları dışında meydana gelmiş bagaj kayıp veya hasarları.
 • Sigortalı’nın daimi ikamet ettiği ilde vefatı halinde cenaze nakli ve defin masrafları.
 • Poliçede belirtilmiş olan teminat süresinin aşıldığı zaman diliminde ortaya çıkan hasarlar.
 • Yurtdışında yapılan planlı tedaviler ve ilaçlar.
 • Kara Ambulansı dışında Tıbbi Nakil masrafları.
 • Yıllık seyahat sigortalarında toplam seyahat süresi olan 92 günün aşılması halinde, 92 günden sonra meydana gelen tüm tıbbi tedavi, tıbbi nakil ve cenaze nakil masrafları.

Seyahat Sağlık Sigortası Ücretleri Ne Kadar?

Seyahat Sağlık Sigortası Ücreti Ne Kadar?

Avrupa/Schengen Ülkeleri için;

Gün Sayısı Ücretlendirme (0-80 Yaş) Ücretlendirme (81-90 Yaş)
1 – 16 Gün 5,00 € 10,00 €
1 Ay 10,00 € 20,00 €
3 Ay 15,00 € 30,00 €
6 Ay 20,00 € 40,00 €
1 Yıl 25,00 € 50,00 €

Tüm Dünya Ülkeleri için;

Gün Sayısı Ücretlendirme (0-80 Yaş) Ücretlendirme (81-90 Yaş)
1 – 8 Gün  5,00 €  10,00 €
9 – 16 Gün 8,00 €  16,00 €
1 Ay 12,00 €  24,00 €
3 Ay 22,00 €  44,00 €
6 Ay 29,00 €  58,00 €
1 Yıl 37,50 €  75,00 €

Sigorta Teminatları

Teminatlar Teminat Limitleri
Yaralanma veya hastalık nedeniyle tıbbı tedavi

Yaralanma veya hastalık nedeniyle sigortalı nakil

Taburcu olduktan sonra daimi ikametgah’a nakil

Vefat eden sigortalının nakli

 30,000 €

Covid-19 ve salgın hastalık teminatı içeren seyahat sağlık sigortası ve fiyatları hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Call Now Button